ILTP

Institutet för lacaniansk
teori och praktik

  

Behörighet

Vad behövs för att få arbeta med
jagstrukturerande psykoterapi?

ILTP ger utbildning i jagstrukturerande psykoterapi och jagstrukturerande förhållningssätt.

Båda utbildningarna består av två delar, teori och handledning i den valda metoden.

Behörighetskrav till utbildning i jagstrukturerande psykoterapi är Grundläggande psykoterapeutbildning eller motsvarande utbildning.

 

  
    Utbildning planeras och startas när tillräckligt många
    behöriga deltagare anmält sig. Läs mer om utbildning
  

 


 

  

ILTP

Institutet för lacaniansk
teori och praktik

www.jagstrukturerande.se

info@jagstrukturerande.se

web@jagstrukturerande.se    ©2023-02-21