ILTP

Institutet för lacaniansk
teori och praktik

  

Användningsområden

Vem kan ha nytta av jagstrukturerande
psykoterapi och vägledning?

 

För dig som söker psykoterapi och har svårigheter med exempelvis:

Jagstrukturerande psykoterapi är en metod att bryta detta och en hjälp till att bli mer självständig och må bättre. Även för dig med psykotiska symptom är jagstrukturerande psykoterapi en behandlingsform som kan ge lindring och personlighetsutveckling.

 

Jagstrukturerande psykoterapi är en kognitiv personlighetsutvecklande psykoterapimetod. Metoden är rent personlighetsutvecklande och tillämpas för individer vars personliga utveckling stannat upp eller fastnat i en kris. Jagstrukturerande psykoterapi kan användas i arbete med både vuxna och ungdomar.

Metoden kan tillämpas vid tillstånd som:

Jagstrukturerande förhållningssätt har ett mycket brett tillämpningsområde och kan exempelvis användas av personer verksamma inom skola, socialtjänst, primärvård, barn- och vuxenhabilitering, barn – och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri samt kriminalvård. Genom att använda förhållningssättet kommer klientens symptom att minska och hen må bättre. I gruppverksamheter minskar konflikter och motsättningar och ett konstruktivt samarbetsklimat kan skapas. Jagstrukturerande förhållningssätt kan med framgång också användas som en bas för ett effektivt samarbete inom och mellan skilda verksamheter. Kan man få till stånd ett fungerande samarbete undanröjs en stor del av problemen hos ”problemklienter” och hen slipper känna sig missförstådd.

 


 

  

ILTP

Institutet för lacaniansk
teori och praktik

www.jagstrukturerande.se

info@jagstrukturerande.se

web@jagstrukturerande.se    ©2023-02-21