ILTP

Institutet för lacaniansk
teori och praktik

  

Jagstrukturerande psykoterapi
– forskningsstöd och utvärdering

  

Jagstrukturerande psykoterapi är en specifik kognitiv personlighetsutvecklande metod som erbjuder unika möjligheter till personlighetsutveckling för personer med psykosproblematik och andra psykiska funktionshinder. Metoden har tillämpats i kliniskt arbete i drygt 25 år. De utvärderingar som har gjorts på metoden visar entydigt på dess goda effekt och unika möjligheter.

  
   Läs även tidigare publicerade texter om Jagstrukturerande
   behandling. Här hittar du även fördjupningstexter i fulltext.
   Läs mer här
  

Utvärderingar

Aronsson, Bengt-Göran
Norrgården 10 år, en utvärdering
Institutionen för tillämpad psykologi, Umeå universitet 1995.

Aronsson, Bengt-Göran
Behandling av schizofrena patienter. En utvärdering av Norrgårdens behandlingshem
Tips rapport nr 51, Umeå universitet 1999.

Berggren, Eskil och Jansson-Lindgren, Astrid
Händer det någonting? En prospektiv studie av jagstrukturerande psykoterapier vid psykiatriska klinikerna i Piteå och Skellefteå
Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum i Västerbotten, ISSN 1404-6393.

Bertilsson, Gunny och Berggren, Eskil
Utvärdering av de första 46 jagstrukturerade psykoterapierna vid psykiatriska kliniken i Skellefteå
Skellefteå sjukvård 2000.

Edenius, Bo
Gud eller Svensson. Om teori för psykos och utveckling av en behandlingsmetod
Doktorsavhandling. Umeå universitet 1999.

Fernström, Maria
Att samtala på rätt nivå. Ett pilotprojekt inom Barn- och ungdomshabiliteringen
Karlstad, 2009-2010.

Fugl-Meyer, Kerstin
Jagstrukturerande psykoterapi för sexualbrottslingar – ett utkast till en forskningsansökan
Psykoterapiutbildningen kurs 91, Umeå universitet.

Gustafsson, Krister och Gustavsson, Maria
Jagstrukturerande behandlingsarbete vid Kåge behandlingshem
Psykiatriska kliniken, Skellefteå 1996.

Holmström, Ingrid
Jagstrukturerande psykoterapi för blivande och nyblivna mödrar – en undersökningsplan för utvärdering
Psykoterapiutbildningen kurs 91, Umeå universitet.

Kristmansson, Per-Axel
Jagstrukturerande parterapi vid familjerådgivningen. Ett Pilotprojekt
Familjerådgivningen i Umeå kommun 2001.

Stencrantz, Annika och Malmgren, Britt-Marie
Jagstrukturerande psykoterapi med fyra unga psykotiska patienter, del 1. En processbeskrivning
Tips rapport nr 49. Umeå universitet 1997.

Stencrantz, Annika
Jagstrukturerande psykoterapi. Förändringar hos fyra unga psykotiska patienter, del 2
Tips rapport nr 50. Umeå universitet 1998.

Stencrantz, Annika
Kvinnors livssmärta. Förändringar hos kvinnor med fribromyalgi efter Jagstrukturerande psykoterapi
Tips rapport nr 51. Umeå universitet 2002.

Svaleklint, Marie
Förändringsprocesser i jagstrukturerande psykoterapi för individer i psykos
S:t Lukas utbildningsinstitut, examensuppsats, 2014

 


 

 

 


 

  

ILTP

Institutet för lacaniansk
teori och praktik

www.jagstrukturerande.se

info@jagstrukturerande.se

web@jagstrukturerande.se    ©2023-02-21