ILTP

Institutet för lacaniansk
teori och praktik

  

Aktuella konferenser

Vårkonferens 4–6 maj 2018 i Göteborg

 

Öppen föreläsning

Institutet för Lacaniansk Teori och Praktik (ILTP) inbjuder till en öppen föreläsningsdag om jagstrukturerande psykoterapi och jagstrukturerande förhållningssätt med fokus på kris och trauma

Tid: Fredagen 4 maj 2018 kl. 08:3016:00

Plats: Stora Nygatan 13, Göteborg

Kostnad: 600:- och 100:- för studenter. I konferensavgiften ingår för- och eftermiddagsfika. Avgiften sätts in på ILTP:s bankgiro 295-7033 senast 18 april. Glöm inte ange namn.

Efter föreläsningarna och paneldebatt kan de deltagare som så önskar delta i en gemensam middag på restaurang Avalon kl 19.00. Middagen bekostas av deltagarna själva, men anmälan krävs för bordsbokning. Anmälan: sker via e-post till Gunny Bertilsson, gunny.bertilsson@live.se, senast 18 april.

Välkomna! Gunny Bertilsson Ordförande i ILTP

Program fredag 4 maj 2018

08:3009:00 Registrering och fika
09:0009:00 ILTP:s ordförande Gunny Bertilsson:
                   Inledning och presentation
09:1010:10 Peter Jansson: Föreläsning kring jagstrukturerande
                   psykoterapi och jagstrukturerande förhållningssätt

10:1510:45 Ingemar Lindelund: Samtal med en familjehemsförälder
                   om familjehemsvård i Aleris Nåjden

10:5012:15 Niklas Fors och Lars Trenning vid Kris- och Trauma-
                   mottagningen i Göteborg: Om arbete med kris och trauma.
12:1513:45 Lunch
13:4515:15 Eva Lingström Eriksson: Fallpresentation av en jag-
                   strukturerande psykoterapi, ett s k ”hopplöst fall” samt
                   introduktion till metoden

15:1516:00 Panelsamtal med dagens föreläsare

Under eftermiddagen kommer det att vara en fikapaus.
Lunch bekostas av deltagarna själva och intas på näraliggande matställen.

Föreläsare:
Peter Jansson, psykoanalytiker och psykoterapeut
Ingemar Lindelund, socionom och familjehemshandledare
Niklas Fors, psykolog, Lars Trenning, psykolog och psykoterapeut
Eva Lingström Eriksson, psykiatriker och psykoterapeut

Efter föreläsningarna finns möjlighet att äta tillsammans på restaurang Avalon kl. 19:00.
 

Vårkonferens för medlemmar

Intern föreläsning lördag 5 maj
09:0010:00 Presentationer och lägesrapporter.
10:0012:15 Peter Jansson: Introduktion till Lacans Psykoanalysens
                   fyra grundbegrepp.
Föreläsning: Om rösten
12:1513:45 Lunch
13:4515:15 Donald Almén: Föreläsning: Att höra överföringen
15:1516:30 Fallvinjetter – Misslyckade fall vid JSP. Vad kan vi lära?
                    Eskil Berggren och Kathryn Larson Banck föredrar.
16:45 Årsmöte
18:00 Gemensam middag

Söndag 6 maj
09:0010:00 Reflektioner om föreläsningar i små grupper. Redovisning och diskussion.
10:1512:00 Planering av kommande höstkonferens på Kreta och utvärdering.

Föreläsare
Peter Jansson, psykoanalytiker och psykoterapeut
Donald Almén, socionom och psykoterapeut
Eskil Berggren, psykoterapeut
Kathryn Larson Banck, psykolog och psykoterapeut

Mer information finns i utskick till alla medlemmar!

 

 


 

Höstkonferens 2018 i Makrigialos på Kreta

 

1118 oktober 2018, dvs vecka 41
Vi planerar innehållet på vårkonferensen i Göteborg

 

 


 

Läs även referat från tidigare konferenser

 


 

  

ILTP

Institutet för lacaniansk
teori och praktik

www.jagstrukturerande.se

info@jagstrukturerande.se

web@jagstrukturerande.se    ©2018-03-24