ILTP

Institutet för lacaniansk
teori och praktik

  

Introduktionsföreläsningar i tre delar

av och med Peter Jansson

  

Arrangör: Psykologförbundets lokala studentförening i Örebro bjuder tillsammans med Örebro psykoanalytiska seminarium in till en introduktionsföreläsning om Jacques Lacan.

Vi kommer under dessa tre föreläsningar behandla de tre ordningarna – den imaginära, symboliska och den reala ordningen. Även begärets struktur och dynamik, samt psykopatologin i termer av existentiella strukturer (neurosens, perversionens, psykosens och sublimeringens struktur).

Peter Jansson är psykoanalytiker, filosof och författare. Han har under många arbetat med, undervisat och skrivit om Lacans arbete i både teoretisk och klinisk mening.

Förutom nedanstående tredelars förläsningsserie, finns även en senare (mars 2022) YouTube-serie i fem delar, du hittar den här!

 

 

Den första föreläsningen berättar Peter Jansson om Jacques Lacans liv och verk.

 

Här kommer inspelningen av den andra av tre introduktionsföreläsningar om Lacan.

I den här andra berättar Peter om begär och brist och vad detta innebär för människan och dess väsen.

 

Här kommer inspelningen av den sista av tre introduktionsföreläsningar om Lacan.

I denna sista föreläsning knyts säcken ihop, och vi ges en förståelse av psykopatologi i termer av existentiella strukturer, det vill säga neurosens, perversionens, psykosens och sublimeringens struktur.

 

 


 

 


 

  

ILTP

Institutet för lacaniansk
teori och praktik

www.jagstrukturerande.se

info@jagstrukturerande.se

web@jagstrukturerande.se    ©2023-02-21