ILTP

Institutet för lacaniansk
teori och praktik

  

Jagstrukturerande psykoterapi
– publicerat

  

Fördjupning i fulltext

Edinius, Bo
Gud eller Svensson. Om en teori för psykos och utveckling av en behandlingsmetod
Doktorsavhandling, Umeå universitet, 1999.

Villemoes, Palle
Hur jaget struktureras. Om jagstrukturerande psykoterapi
Psykoterapienheten Härnösand, 1989.

Villemoes, Palle
Om psykoterapins handledningsmoment
Psykoterapienheten Härnösand, 1990.

Villemoes, Palle
Vägen ur neurosen – om psykoanalytisk neurospsykoterapi
Psykoterapienheten Härnösand, 1993.

Villemoes, Palle
Jagstrukturerande psykoterapi. Senare rön
Psykoterapienheten i Härnösand, 1994.

Villemoes, Palle
How the Ego is structured. Later experiences
Psykoterapienheten i Härnösand, 1994.

 

  
   Läs även tidigare rapporter och utvärderingar. Läs mer här
  

 

Övrigt publicerat

Bertilsson, Gunny och Berggren, Eskil
Jagstrukturerande psykoterapi
Insikten nr 3, 2001.

Broström, Kristina och Wiberg, Britt
Att säga vad man vill och vad man vill med att säga. Diagnostik utifrån Jacques Lacan
Umeå universitet, psykoterapiutbildning kurs 84.

Edenius, Bo
Den viktigaste förutsättningen för tillfrisknande från psykos
Insikten nr 3, 1996.

Edenius, Bo
Variationer kring kärnpunkten i psykosbehandling vid Norrgården
Insikten nr 4, 1997.

Edenius, Bo
Den jagstrukturerande psykoterapin – intervju med Wilfried Ver Eecke
Insikten nr 1, 2005.

Engqvist, Åsa
Psykos och neuros – skillnader i psykoterapihandledning
Mittuniversitetet. Institutionen för Utbildningsvetenskap, 2005.

Holmström, Sara. Sedemera Jansson, Sara
Jagstrukturerande psykoterapi: En beskrivning av metoden och dess tillämpning
Psykologexamensuppsats -09, Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet

Hübert, Karin och Pierre, Lena
Vad gör dom egentligen? Hur gör terapeuter för att uppnå arbetsallians när de arbetar enligt den jagstrukturerande psykoterapimetoden
Institutionen för klinisk vetenskap. Umeå universitet, 2007.

Kristmansson, Per-Axel
Med jagstrukturerande parterapi hjälper familjerådgivningen paren
Socionomen nr 6, 2005.

Institutet för lacaniansk teori och praktik – ILTP
Ordet är inte ditt. Om jagstrukturerade förhållningssätt
Books on demand international. Visby, 1999.

Lindén, Lennart
Tala är silver. Samtala är guld. Om konsten att hitta rätt nivå i samtalet
Books-on-Demand, 2006.

Lindén, Lennart
Kalle och schackspelet. Jagstrukturerade psykoterapi utifrån en fallbeskrivning
Mareld, 2002, Books-on-Demand, 2013.

Lindén, Lennart
Sagan utan slut. En knarkares berättelse i jagstrukturerande psykoterapi
Books-on-Demand, 2008.

Jansson, Peter, Wiberg, Britt och Villemoes, Palle
Minnesanteckningar som symtom på patientens utveckling i jagstrukturerande psykoterapi
Insikten nr 4, 1995.

Jansson, Peter och Wiberg, Britt
Terapeuten och texten
Insikten nr 3, 1996.

Lingström Eriksson, Eva
Den jagstrukturerande psykoterapi belystes på den första Psykiatrimässan
Insikten nr 1, 2005.

Minnesskrift från PHI
Vart leder handledning?
En lägesbeskrivning efter två decennier, 2002.

Rosenqvist, Christina
Jeansblå rebell förvandlar de mentalsjukas öde
Vi nr 38, 1991.

Stencrantz, Annika
Handledning på jagstrukturerande psykoterapi
Insikten nr 1, 1994.

Stencrantz, Annika
Palle Villemoes – pionjär och visionär
Insikten nr 5, 2004.

Ver Eecke, Wilfried
Towards an alternative philosophy of schizophrenia alternative to the philosophy of the Practice Guideline and the Port report
Georgetown University, 2004.

Ver Eecke, Wilfried
A Lacanian Explantation of Karons and Villemoes Succesful Psychodynamic Approches to Schizofrenia
The Journal of the AmericanAcademy of Psychoanalysis, Vol 30, nr 4, winter 2002, p 633.

Wiberg, Britt och Villemoes, Palle
Godkännande – Underkännande i psykoterapeututbildning
Insikten nr 3, 1997.

Villemoes, Palle
Ego-structuring psychotherapy
The Journal of American Academy of Psychoanalysis, Vol 30, nr 4, winter 2002, pp 645-656.

Villemoes, Palle
Jagstrukturerande psykoterapi
Insikten nr 4, 1993.

Villemoes, Palle
Medan tid är
Insikten nr 5, 1999.

De Waelhens, Alphonse and Ver Eecke, Wilfried
Phenomenology and Lacan on Schizophrenia after the Decade of the Brain
Leuven University Press, 2001.

 


 

 

 


 

  

ILTP

Institutet för lacaniansk
teori och praktik

www.jagstrukturerande.se

info@jagstrukturerande.se

web@jagstrukturerande.se    ©2023-02-21